JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystujemy sprawdzone metody produkcji, najnowszą wiedzę i nasze długoletnie doświadczenie, które pozwalają nam dbać o jak najwyższą jakość naszych leków. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczamy produkty bezpieczne do stosowania.


PEWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

Przyznane certyfikaty

Od 2004 roku posiadamy certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice), który od tego czasu cyklicznie odnawiamy w obszarze wytwarzania oraz importu produktów leczniczych. W 2022 dodatkowo otrzymaliśmy certyfikat GDP (Good Distribution Practice), jako dystrybutor substancji czynnych. Od 2018 roku posiadamy także zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych do badań klinicznych.

Nasze laboratoria

Laboratoria Kontroli Jakości – analityczne i mikrobiologiczne - wyposażone są w nowoczesne urządzenia i wykorzystują zaawansowany System Zarządzania Laboratorium (LIMS). System ten pomaga nam efektywnie monitorować parametry jakościowe naszych produktów i zarządzać danymi laboratoryjnymi, co pozwala na dokładną kontrolę jakości na różnych etapach produkcji.
W Laboratorium Wdrożeniowym rozwijamy nowe metody analityczne zarówno dla surowców początkowych, jak i produktów leczniczych. Dla naszych produktów wykonujemy kompleksowe badania stabilności dbając o ich najwyższą jakość.

Badania rozwojowe

Nowoczesne składniki i wiedza uzupełniana o najnowszy rozwój naukowo-techniczny, wspierają doskonalenie naszych produktów. Na każdym etapie wytwarzania dokładnie wszystko sprawdzamy i testujemy: od substancji wyjściowych aż po gotowe produkty. Ulepszamy nasze procesy wytwarzania oraz tworzymy nowe produkty lecznicze, poddawane badaniom klinicznym.


FILARY NASZEJ JAKOŚCI

Sprawdzone metody badawcze

Wierzymy, że połączenie danych i technologii jest kluczem do przełomowych odkryć, dlatego jesteśmy z nimi na bieżąco i korzystamy z nich w naszej pracy.

Zapewnienie jakości

Odpowiada za tworzenie, utrzymanie i rozwój Farmaceutycznego Systemu Jakości zgodnego z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Nowoczesne podejście

W ramach grupy Klastra Nutribiomed działającego przy Wrocławskim Parku Technologicznym prowadzimy otwartą komunikację z innymi firmami, wymieniamy inspiracje, doświadczenia oraz usługi badawcze. Aktywnie współpracujemy też z ogólnopolskim środowiskiem naukowym.

Uważność na głos pacjentów

Działamy odpowiedzialnie - przestrzegamy regulacji, doskonalimy nasze procesy, monitorujemy działania niepożądane i reagujemy na opinie pacjentów. Wszystko to z myślą o ich dobrostanie i zdrowiu.

CO SIĘ U NAS DZIEJE?