Контакт

Wrocław

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
Польща

тел: +48 (71) 733 01 01
тел: +48 (71) 733 01 02
факс: +48 (71) 336 51 23

NIP: 899-14-32-896
BDO ID: 000081249