Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich

Projekt „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań zapewniających wzrost efektywności i wydajności kluczowych procesów wytwarzania leków OTC oraz przyczyniających się do wzrostu ich bezpieczeństwa mikrobiologicznego”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.”. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 6/1.1.1/2020 „Szybka ścieżka”.

Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej w postaci wysokoefektywnych oraz wysokowydajnych rozwiązań technologicznych dedykowanych dla procesu produkcji leków wydawanych bez recepty (ang. over-the-counter drug; skrótowo OTC), wytwarzanych w US Pharmacia.

W rezultacie uzyskane zostanie udoskonalenie w zakresie automatyzacji oraz optymalizacji kluczowych etapów procesu wytwórczego leków OTC.

Wdrożenie rezultatów projektu odbędzie się przez wprowadzenie ich do własnej działalności gospodarczej US Pharmacia Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w okresie od 24.12.2020 r. do 31.10.2023 r.

Otrzymane przez nas dofinasowanie wynosi 8 163 787,74 zł.

Wartość całego projektu szacowana jest na 19 929 015,39 zł.

Wróć do listy projektów Wróć do listy projektów